Jahresprogramm 2021

Datum Anlass Art Status
Januar
30.01.2021 Skitag - Familienanlass Club-Anlass
Sport-verein-t
geplant
Februar
20.02.2021 Winter-Doppelplausch Club-Anlass geplant
März
26.03.2021 Hauptversammlung Club-Anlass geplant
April
08. - 11.04.2021 Interclubvorbereitung Erwachsende Stans Interclub geplant
Juni

Juli
August

September
Oktober
November
Dezember